Traballos de fin de estudos

Home / Estudos / Traballos de fin de estudos

Traballos Fin de Estudos

Para obter o título é preciso que o alumnado realice un Traballo de Fin de Estudos, no que demostrará a adquisición das competencias desenvolvidas durante a etapa de formación.

Traballos de fin de estudos 2022-2023

Traballos de fin de estudos 2021-2022

Traballos de fin de estudos 2020-2021

Traballos de fin de estudos 2019-2020

Traballos de fin de estudos 2018-2019

Traballos de fin de estudos 2017-2018

Traballos de fin de estudos 2015-2016

Traballos de fin de estudos 2014-2015

Traballos de fin de estudos 2013-2014