Conferencias realizadas na escola

A Escola organiza conferencias ao longo do curso co fin de ampliar os coñecementos do alumnado. Polo seu  interese, ás veces estas charlas están abertas ao público en xeral.

Ano lectivo 2021-2022

21 de febreiro de 2022

Xornada de técnicas de análise no estudo dos Bens Culturais

Davide Melica e Llucia Bosch

15 – 19 de novembro de 2021

Charlas “Día do Patrimonio”

28 de outubro de 2021

Manipulación manual de cargas

José Manuel Rey Aguiño

Ano lectivo 2020-2021

Ano lectivo 2019-2020

18 de outubro de 2019

New perspectives about the Celts, the Atlantic and Iberia

Barry Cunliffe

Ano lectivo 2018-2019

17 de xuño de 2019

Optical and thermographic analyses of cultural heritage objects

Stefano Sfarra e Iván Garrido

25 de abril de 2019

Procesos de biodeterioro en patrimonio artístico-cultural

Fernando Poyatos Jiménez

11 de abril de 2019

Xornada do patrimonio albanés

20 de decembro de 2018

Charlas de egresados da Escola

Adela Vázquez Veiga e Noe Valtierra Pereiro

Ano lectivo 2017-2018

8, 9, 10 e 11 de maio de 2018

Ciclo de Conferencias Internacionais

Carla Giovannone, Luciana Festa, Pablo García e Wolfgang Baatz

12 de xaneiro de 2018

Experiencias como conservador-restaurador no Laboratorio de Restauración do Museo Nacional de Al Ain

Diego Lois Carrera

Ano lectivo 2015-2016

8 de xuño de 2016

Arqueo-rede: obradoiros de investigación arqueolóxica

19 de maio de 2016

Aplicación das técnicas de análise metalográfico a pezas de interese arqueolóxico e outros obxetos a conservar

Fernando Iglesias

9, 10 e 11 de maio de 2016

Curso de aproximación a técnicas de fotogrametría en Restauración e Patrimonio

Geomati-k ingeniería

7 de maio de 2016

A profesión de restaurador conservador en Galicia: visión e perspectiva

Xornada Técnica

6 de maio de 2016

As Ruinas de Santo Domingo de Pontevedra. Estudio e intervención.

Cristina Montojo Santos, Mª Eugenia López de Silanes Vázquez, Teresa Rivas Brea e Javier de la Puente.

28 de abril de 2015

Caracterización multitecnica de materiais pictóricos. O caso da pintura mural da Ribeira Sacra

Lucía Pereira Pardo

15 de xaneiro de 2016

Intervencións no patrimonio cultural. Xestión ante a administración.

Mª Elena Parajó Calvo e Regina Sánchez Rego

10 de decembro de 2016

Dendrocronoloxía aplicada ó estudo do Patrimonio: principios, aplicacións e casos prácticos.

Marta Domínguez Delmás