Política de Privacidade

Home / Aviso Legal / Política de Privacidade

Política de Privacidade

ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS DE GALICIA – NIF: Q-8655597F con domicilio en Xeneral Martitegui s/n, 36002, Pontevedra e correo electrónico escola.conservacion.galicia@edu.xunta.gal é responsable del tratamento dos seus datos persoais conforme a esta política de privacidade.

En nome da organización tratamos a información que se nos facilita co fin de enviarlle publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio (postal, correo electrónico ou teléfono) e invitarlle a eventos organizados polo centro. Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cese da actividade. Os datos non se ceden a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se na ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS DE GALICIA estamos tratando os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder a estes, rectificar os datos inexactos o solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

Se o cree necesario, vostede poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación cancelación ou oposición. A solicitude escrita e firmada poderá enviala por correo electrónico, axuntando copia do DNI del Usuario, á seguinte dirección de correo electrónico: escola.conservacion.galicia@edu.xunta.gal

Se ante a solicitude realizada en exercicio dos seus dereitos, non recibise resposta en tempo e forma pola nosa parte, ou non atopase esta satisfactoria, informámoslle que a autoridade de control competente na nosa xurisdición é a Axencia Española de Protección de Datos.