A Profesión

Home / A Profesión

A profesión do conservador restaurador ten como obxecto o estudo e tratamento do patrimonio cultural material nos seguintes ámbitos

  • Valoración, caracterización e documentación de bens culturais.

  • Restauración de bens culturais

  • Conservación activa de bens culturais

  • Diagnose de bens culturais

  • Tratamento preventivo e mantemento de bens culturais

O acceso á profesión está sometido a unha intensa regulación xurídica (leis de patrimonio cultural), que recoñece o papel primordial do conservador restaurador na protección dese patrimonio.

Saídas Profesionais

Os conservadores restauradores desenvolven o seu traballo nos seguintes ámbitos

Docente

Centros de formación en conservación

Profesional

Administracións, museos e empresas