Instalacións

Home / Escola / Instalacións

A escola conta coas instalacións necesarias para o cumprimento do labor docente nas diversas áreas de coñecemento que abranguen estes estudos. Ademais das instalacións comúns a outros centros educativos de nivel superior, conta con laboratorios de conservación e restauración para os cursos comúns e con outros adaptados ás necesidades de cada unha das especialidades. Tamén existen aulas de debuxo e procedementos, aula de fotografía, laboratorio de química, aulas de informática, biblioteca e unha sala de exposicións.

Distribución da escola

 • 0.1 Conserxería
 • 0.2 Administración
 • 1.1 Dirección
 • 1.2 Xefatura de Estudos / Vicedirección
 • 1.3 Secretaría
 • 1.4 Sala de Persoal
 • 1.5 Taller Conservación-restauración escultura I (3º, 4º)
 • 1.6 Teórica Conservación-Restauración (3º, 4º)
 • 1.7 Taller Conservación-restauración escultura II (3º, 4º)
 • 1.8 Teórica Conservación-restauración escultura II (3º, 4º)
 • 1.9 Procedementos

 • 2.1 Laboratorio Física-Química
 • 2.2 Teórica 2º
 • 2.3 Taller Conservación-Restauración 1ºA
 • 2.4 Taller Conservación-Restauración 1ºB
 • 2.5 Taller Conservación-Restauración Pintura I (3º, 4º)
 • 2.6 Teórica Conservación-Restauración Pintura I (3º, 4º)
 • 2.7 Taller Conservación-Restauración Pintura II (3º, 4º)
 • 2.8 Teórica Conservación-Restauración Pintura II (3º, 4º)
 • 2.9 Debuxo e cor/Procedementos

 • 3.1 Despachos
 • 3.2 Despachos
 • 3.3 Sala de estudo
 • 3.4 Biblioteca
 • 3.5 Taller Conservación-restauración 2ºB
 • 3.6 Taller Conservación-restauración
 • 3.7 Taller Conservación-restauración 2ºA
 • 3.8 Taller Conservación-restauración
 • 3.9 Taller Conservación-restauración arqueoloxía I (3º, 4º)
 • 3.10 Teórica Conservación-restauración arqueoloxía I (3º, 4º)
 • 3.11 Taller Conservación-restauración arqueoloxía II (3º, 4º)
 • 3.12 Teórica Conservación-restauración arqueoloxía II (3º, 4º)
 • 3.13 Teórica 1º
 • 3.14 Informática
 • 3.15 Procedementos
 • 3.16 Informática
 • 3.17 Fotografía

Galería de Imaxes

Laboratorios de Restauración

Espazos Comúns

Outros espazos