Contacto da Biblioteca

Home / Biblioteca / Contacto da Biblioteca

Contacto da Biblioteca

Biblioteca – Aula 3.4

Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia

Rúa Xeneral Martitegui, s/n – 36002 Pontevedra

T: 886 15 97 35

Esta Escola participa no PLAMBE de Bibliotecas Escolares