Contacto da Biblioteca

Home / Biblioteca / Contacto da Biblioteca

Contacto da Biblioteca

 • Coordinación

 • Equipo da biblioteca

  Susana Ara Poceiro
  Alberto Conde Álvarez
  Dolores Cores Riveiro
  Andrea Fernández Arcos
  José Granados Marín
  Carmen Lage Veloso
  Charo López Díaz
  Ángela López García
  Emma Pérez Teijeiro
  Pablo Porral Vicente
  Asunción Terroso Hernández

Biblioteca – Aula 3.4

Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia

Rúa Xeneral Martitegui, s/n – 36002 Pontevedra

T: 886 15 97 35

Esta Escola participa no PLAMBE de Bibliotecas Escolares