Imaxe corporativa

Home / Escola / Imaxe corporativa

Imaxe corporativa

A imaxe da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia será de uso exclusivo do persoal e alumnado do centro nun contexto estritamente académico e promocional das nosas ensinanzas. Outros organismos e empresas poden facer uso da nosa imaxe corporativa sempre que teñan autorización desde a ESCRBCG.