Prácticas

Home / Estudos / Prácticas

Prácticas externas

A realización de prácticas externas é unha esixencia do marco normativo das Ensinanzas Superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais. A disciplina pertence ao cuarto curso das nosas ensinanzas e a Escola asinou convenios cun amplo número de empresas e institucións culturais donde desenvolvelas, tanto nacionais como internacionais. Amais das prácticas curriculares os nosos estudantes poden facer prácticas voluntarias en calquera institución ou empresa que elixan.

Galería de fotos