Exposicións

Exposicións organizadas polo persoal da Escola e coa colaboración do alumnado ao longo do tempo.

2017

Restaura2 Contemporánea

Obras de Manfred Gnädinger

2015

Insectos Xilófagos

Devoradores de madeira

2014

Orixinal ou copia?

As reproducións na conservación do patrimonio

2013

Temple

Pintura de ovo

2010

Mural

Pintura de pedra

2004

Restaura2

2001

Conservar a historia

Conservar o futuro

1992-1993

Mostra de Talleres