Especialidades

Home / Estudos / Especialidades

As especialidades do Grao en Ensinanzas Artísticas Superiores

Accédese ás especialidades tras realizar os dous primeiros cursos comúns nos que se adquiren coñecementos xerais teórico-prácticos relacionados coa conservación e restauración.

  • Bens Arqueolóxicos

    Nesta especialización abórdanse metodoloxías específicas para o estudo e tratamento de conservación e restauración de bens arqueolóxicos de moi diversa constitución: cerámica, vidro, materiais pétreos, metais e materiais orgánicos.

  • Bens escultóricos

    Nesta especialización abórdanse metodoloxías específicas para o estudo e tratamento de conservación e restauración de obras escultóricas realizadas en diferentes materiais: madeira policromada, pedra e outros materiais orgánicos e inorgánicos

  • Bens pictóricos

    Nesta especialización abórdanse metodoloxías específicas para o estudo e tratamento de conservación e restauración de obras pictóricas sobre diferentes soportes: tea, táboa, pintura mural e arte contemporánea.