Matrícula

Home / Secretaría / Matrícula

Información sobre a matrícula

Taxas da matrícula

 • Proba de acceso

  64 €

 • Apertura de expediente

  22 €

 • Servizos xerais

  13 €

 • Prezo por crédito ECTS

  7,80 €

Prezos da matrícula por cursos completos

 • 1º curso

  503 €

 • 2º e 3º curso

  481 €

 • 4º curso

  445,90 €

 • Prezo por crédito ECTS

  7,80 €

Están exentos do pago da matrícula:

 • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%
 • Familias numerosas de categoría especial
 • Vítimas de actos terroristas
 • Alumnado que sufra violencia de xénero
 • Alumnado que solicita bolsa de estudos