Publicacións

Publicacións propias

Cuberta do libro

Artistas y tratadistas: las técnicas pictóricas de la antigüedad al Renacimiento

Autora: Villarquide Jevenois, Ana

Ano: 2015

ISBN: 978-84-606-9662-9

Editora: Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia , D.L. 2015

Cuberta do libro

Restaura2 contemporánea : pezas de Manfred Gnädinger

Textos curatoriais: Carmen Hermo, Dolores Cores, Adelaida Lorenzo, Charo López e Araceli Torres

Ano: 2017

D.L.: PO 221-2017

Editora: Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia