Incoming students

Home / Erasmus+ / Incoming students

Incoming Students

Establecer un fluxo estable de estudantes internacionais, tanto saíntes como entrantes, é un dos sinais de identidade do programa Erasmus+.

En coherencia con este principio, a Escola de Conservación recibirá a estudantes das institucións de educación superior estranxeiras coas que existan convenios de colaboración en vigor.

Estas mobilidades entrantes farán posible que os estudantes estranxeiros melloren as súas capacidades e competencias, tanto técnicas como lingüísticas, pero tamén enriquecerá a vida académica da Escola de Conservación e, non menos importante, contribúe á converxencia dos estudos de conservación-restauración a nivel europeo e ao desenvolvemento do espazo europeo de educación superior no ámbito da conservación-restauración.

Courses catalogue