Encontros

Encontros de conservación e restauración

Os Encontros de Conservación e Restauración teñen a súa orixe na firma, en abril de 2011, dun convenio de colaboración entre o Museo de Pontevedra e a Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

Sempre dende o rigor da profesión, a vontade destes encontros é a de achegar os problemas que comportan a restauración e conservación do patrimonio cultural tanto a profesionais do sector, estudantes e ao público en xeral.

2023 · XII Encontro de Conservación e Restauración

Museos sostibles? Xestión, museografía e conservación

2021 · X Encontro de Conservación e Restauración

Xestión de riscos e emerxencias no Patrimonio Cultural

2019 · IX Encontro de Conservación e Restauración

Pintura mural, conservación e restauración

2018 · VIII Encontro de Conservación e Restauración

Arte rupestre e conservación

2017 · VII Encontro de Conservación e Restauración

Conservación e restauración de metais arqueolóxicos

2016 · VI Encontro de Conservación e Restauración

As Artes Decorativas: aproximación á súa conservación e restauración II

2015 · V Encontro de Conservación e Restauración

As Artes Decorativas: aproximación á súa conservación e restauración I

2014 · IV Encontro de Conservación e Restauración

Moldes, réplicas e patrimonio

2013 · III Encontro de Conservación e Restauración

Manipulación e traslado de bens culturais

2012 · II Encontro de Conservación e Restauración

Do laboratorio á obra

2011 · I Encontro de Conservación e Restauración

Arte Contemporánea