Actualización Covid 19

Actualización Covid 19

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ven de informar que se están a elaborar instrucións específicas para os nosos estudos.

A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia está suxeita ás directrices indicadas dende estamentos superiores. Debemos, polo tanto, agardar ditas indicacións. Mentres, as instrucións vixentes son as seguintes:

Calquera aclaración ou consulta pode realizarse polas seguintes canles:

Correo: escola.conservacion.galicia@edu.xunta.es

Telf.: 886 15 97 35