Author: Escola (Escola Conservación)

Home / Escola
Monte do Carrio II

Monte do Carrio II

O alumnado e profesorado da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia realiza unha nova campaña de traballo en Monte do Carrio (Bermés, Lalín), como continuación dos traballos iniciados xa no 2016 en colaboración coa Comunidade de Montes de Bermés e desta vez coa bolaboración da cooperativa Árbore Arqueoloxía.O traballo principal é a escavación da recén descuberta capela do Santo Adrao, desaparecida para os veciños dende hai décadas ou quizais séculos.

Pedras e árbores

Pedras e árbores

Pedras e árbores é a creación artística realizada por Agustín Ibarrola no Ecospazo O Rexo, en Requeixo de Valverde, parroquia pertencente ó Concello de Allariz.

Aquí, o artista vasco realizou en 1999 unha obra de extraordiaria beleza, ubicada en plena natureza. O conxunto está formado por unha serie de rochas traídas de canteiras, colocadas en liña á beira do Arnoia e, finalmente, pintadas. Ibarrola escolleu algunhas das árbores de ribeira próximas que foron tamén pintadas e engadidas así a esta extraordinaria exposición permanente, ubicada en plena natureza.

En 2020 o Concello de Allariz contactou coa Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia na procura de axuda para a conservación de patrimonio cultural custoriado polo Concello, o que deu lugar a un convenio de colaboración.

Froito desta cooperación, e xa en relación estrita coa obra de Ibarrola, unha das consecuencias foi a realización dun Traballo de Fin de Estudos para analizar o estado de todo o conxunto.

Para o estudo pormenorizado dos elementos que forman parte desta obra deseñouse unha campaña de documentación e análise do estado de conservación de cada unha das pezas. En xullo de 2021, 9 estudantes e 4 profesores do centro levan a cabo este traballo, paso previo ineludible que permitirá tomar as decisións máis oportunas para a protección do conxunto.

Rochas en fila

Árbores pintadas

Documentando rochas pintadas

Documentando rochas pintadas

Documentando rochas pintadas