Author: Escola (Escola Conservación)

Home / Escola
Guía rápida

Guía rápida

Coñece a oferta formativa da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais a través dunha guía rápida e interactiva.

26 Maio, 202026 Maio, 2020
Programacións Covid19

Programacións Covid19

 
En cumprimento da normativa publicada pola autoridades educativas para adaptar a docencia e a avaliación á situación de estado de emerxencia derivada da pandemia do Covd19, publícanse as guías docentes adaptadas das distintas materias para este fin de curso 2019-20.

21 Maio, 202021 Maio, 2020
MuseumWeek 2020

MuseumWeek 2020

A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia súmase unha edición máis á celebración da Museum Week.

10 Maio, 202010 Maio, 2020
Escultura de Colón

Escultura de Colón

En 2012 apareceu a man de Colón dos xardíns de Vicenti, en Pontevedra, “desaparecida” 30 anos antes. O autor do dano, arrepentido, entregara a man a través de Faro de Vigo.

Contactouse coa Escola para recolocar a man, pero durante os estudos chegáronse ás seguintes conclusións: a pesar da súa antigüidade, a man non era orixinal, pero aínda así considerouse que debía colocarse de novo na escultura para reintegrala. Finalmente, debido ao enorme peso e, por tanto, ao trade tan profundo e ancho que habería que practicar no brazo, determinouse non recolocala senón realizar unha réplica, máis lixeira. Deste xeito, de aparecer no futuro a man orixinal –a cal vemos en fotografías antigas- podería recolocarse con maior seguridade.

Outros tratamentos realizados: estudo do estado de conservación da obra, intervención da escultura de Colón “in situ”. Tratamento da man de Colón e réplica na Escola.

Actualización Covid 19

Actualización Covid 19

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ven de informar que se están a elaborar instrucións específicas para os nosos estudos.

22 Abril, 202024 Abril, 2020
Frontal de baldaquino

Frontal de baldaquino

Frontal de baldaquino procedente de San Pedro de Vilalonga, custodiado polo Museo de Pontevedra. Feito en granito, representa a Epifanía.

A peza atopábase fragmentada en catro partes cando entrou na Escola.

Os principais tratamentos realizados foron: estudo, limpeza, tratamento biocida, desalgación, consolidación puntual, microestucado de gretas, anclaxe dos bloques, adhesión, aplicación de morteiro.

Capitel de Bermés

Capitel de Bermés

Intervención dun dos catro capiteis románicos da igrexa de Santa María de Bermés que custodia o Museo de Pontevedra.

Este capitel, que representa a Daniel no foxo dos leóns, presentaba diversos danos entre os que destacaba a perda de pequenos fragmentos a causa dun golpe.

Na Escola fíxose o estudo previo, limpeza, adhesión dos fragmentos e reconstrucción volumétrica da peza.