Acceso 2024-25

Acceso 2024-25

Publicada a

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan probas e se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas superiores da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2024/25.

A devandita resolución pode consultarse AQUÍ.

Nesta outra LIGAZÓN poden consultarse todas as informacións relativas a esta convocatoria.

O resumo do calendario para acceso a ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais é o seguinte: