Matrícula 2024/25 – Alumnado antigo

Matrícula 2024/25 – Alumnado antigo

Prazos de matrícula para o alumnado que continúa os estudos

  • Os que teñen todas as materias superadas en convocatoria ordinaria poden facelo desde este momento ata o 30 de xullo.
  • Os que teñen materias pendentes na convocatoria extraordinaria poderán facer a matrícula entre o 2 e o 30 de xullo.