Acceso curso 2021-22

Acceso curso 2021-22

Xa está publicada a Orde que informa do procedemento para o acceso ó curso 2021-22 na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

O calendario é o seguinte:

Matrícula nas probas de acceso: do 19 de maio ó 17 de xuño.

A inscripción este ano pode ser presencial ou telemática, a través do portal: www.edu.xunta.es/eas

-Proba de acceso: 6 de xullo.

Na nosa web hai exemplos das probas realizadas noutras convocatorias.

Preme aquí se queres información sobre traslados de expediente.

As persoas interesadas no acceso para titulados do anterior plan de estudos poden consultar aquí a información de interese.

Para solucionar dúbidas/outras consultas:

-Teléfono: 886 15 97 35

-Correo: escola.conservacion.galicia@edu.xunta.gal

-Presencial: Rúa Xeneral Martitegui s/n. Pontevedra Atención de 9 a 14h. As persoas que acudan á Escola deberán respectar as normas sanitarias recomendadas para ese momento.

Na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia reservarase un 10 % das prazas ofertadas para as persoas aspirantes que superen a proba específica de acceso e que acreditasen o recoñecemento oficial dun grao de discapacida-de igual ou superior ao 33 %. As prazas reservadas para estas persoas aspirantes e que non poidan ser adxudicadas serán ofrecidas ás demais persoas aspirantes pola orde que lles corresponda.