Premio TFE en galego

Premio TFE en galego

A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia convoca,

por vez primeira, un premio para estimular a redacción do Traballo de Fin de Estudos en galego. Podes ver o texto da convocatoria aquí e no apartado de Moodle adicado ó TFE.