Project Category: Arqueoloxía

Home / Arqueoloxía
Cova dos Mouros

Cova dos Mouros

En colaboración coa Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e baixo a dirección de Fernando Carrera, profesor da ESCRBBCCG, un equipo técnico conformado por persoal da UVigo, da USC, da UPM, da UGR e 5 estudantes da Escola, realizaron traballo de campo durante 10 xornadas na Cova dos Mouros, Baleira.

Os obxectivos pretendidos foron:

• Cuantificar con precisión a totalidade da pintura prehistórica existente no abrigo de “Cova dos Mouros”.• Documentar exhaustivamente dita pintura, e o soporte rochoso.• Para o logro do anterior, resulta imprescindible a realización dunha acción previa de limpezaque respecte a entidade actual da pintura prehistórica.• Caracterizar a composición e estabilidade da pintura, do soporte rochoso e do abrigo mesmo.• Caracterizar estilística y cronoloxicamente as pinturas, para cooperar á valoración patrimonialdefinitiva.• Estimar as posibilidades de deterioro, cuantificando sumariamente os axentes, e comoconsecuencia propor accións de protección e conservación axeitadas.• Converter todas esas actuacións nunha actividade práctica de docencia-aprendizaxe, mediante a participación activa de profesorado e alumnado da ESCRBCG.

A campaña tivo lugar entre os días 18 e 30 de xullo de 2022.

Ficha técnica do proxecto:

TÍTULO DO PROXECTOLimpeza, documentación e diagnóstico da Cova dos Mouros, Baleira (Lugo)XACEMENTOCova dos Mouros, Baleira, Lugo (sen catalogar)LOCALIZACIÓNA Fontaneira, Baleira, LugoPROMOTORConsellería de Educación e CulturaTITULARIDADE DOS TERREOSComunidade de Montes de A FontaneiraEXECUCIÓNXullo 2022DIRECCIÓN DA ACTUACIÓNFernando Carrera Ramírez (ESCRBCG)EQUIPO TÉCNICORamón Fábregas Valcarce (USC), Carlos R. Rellán (UGR), Teresa Rivas Brea, Julia Armesto, MªEugenia López de Silanes, Pío González (UVigo), Luis Jordá Bordehore (UPM).

Laxes de Teigube

Laxes de Teigube

Campaña de traballo para a Valoración patrimonial do xacemento rupestre de “As Laxes de Teigube”, en Meirol, Mondariz, Pontevedra, realizada en xuño de 2022.

Foi unha actuación promovida e financiada polo Concello de Mondariz e a Comunidade de Montes de Meirol, coa colaboración e dirección técnica da Escola Superior de Conservación e Restauración de BBCC de Galicia.Obxectivos da actuaciónFoi intervención para definir a relevancia patrimonial dun xacemento rupestre ata o momento descoñecido.Obxectivos específicos:Con esta campaña acadáronse os seguintes obxectivos específicos:

Limpeza xeral do afloramento (vexetación, musgos, depósitos de terra, etc.)Documentación básica do sitioDiagnose inicialCatalogación, protección xurídicaEsbozo dun plan de conservación e xestiónMetodoloxíasA actuación esencial consistiu na roza e retirada da vexetación que cobre o xacemento:esencialmente musgo nas áreas rochosas, e vexetación superior (breixo e outros) nos espazos de maior desenvolvemento edáfico. Así mesmo retirouse madeira, restos de tala e algunha árbore aínda persistente. En espazos con maior potencialidade rupestre, retiráronse restos de terra superficiais, e entre diaclasas.Documentouse fotográficamente toda a intervención, e particularmente os elementos rupestres.En paralelo ao anterior, realizouse unha reportaxe fotográfica con luz rasante (nocturna). Ademais da documentación planimétrica e fotográfica, realizouse un informe de diagnóstico inicial.No documento final da intervención, ademais de toda a documentación fotográfica xerada, esbozáronse algunhas ideas para a redacción dun plan de protección e conservación do sitio.Como parte do anterior, xerouse unha ficha de catalogación que se remitiu ás autoridades.

Material Cova Eirós

Material Cova Eirós

En febreiro de 2018 chegou á Escola material procedente de escavacións arqueolóxicas levadas a cabo en Cova Eirós (Triacastela-Lugo) en diferentes campañas entre os anos 2009 e o 2018. Era, sobre todo, material óseo do Paleolítico, algo de material lítico e unha punta de frecha de ferro.

As pezas foron entregadas polo Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste Ibérico-Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT) dentro do Departamento de Historia da USC.

Chave romana

Chave romana

Chave romana. Realizada en ferro, ten sección cadrada en todo o corpo. Presenta dúas torsións en forma de L. Deseñada para pechaduras de tipo elevación-escorredura.

Principais tratamentos realizados: Limpeza mecánica con bisturí, limpeza mecánica con ultrasons, consolidación, adhesión, reintegración matérica, reintegración cromática, inhibición.

Procede do Depósito Municipal Arqueolóxico de Lugo.

Colgante de arnés

Colgante de arnés

Colgante de arnés de bronce, con forma de corazón e decoración formada por un círculo realizado con pequenas incisións. Procede do Depósito Municipal Arqueolóxico de Lugo.

Principais tratamentos realizados: Análises, consolidación, limpeza mecánica, protección, reintegración volumétrica e cromática

Colgante de prata dourada

Colgante de prata dourada

Colgante de prata bañado en ouro, con decoración en forma de perlas e cordón, depositado no Museo do Mar de Vigo.

A peza atópabase enteira pero totalmente mineralizada, polo que resultaba extremadamente fráxil. Tamén estaba moi afectada por cloruros.

Os principais tratamentos realizados foron: limpeza mecánica, limpeza química, adhesión e protección da peza.

Cerámicas e vidros do Depósito Municipal Arqueolóxico de Lugo

Cerámicas e vidros do Depósito Municipal Arqueolóxico de Lugo

Ao longo de varios cursos foron tratadas diversas pezas de cerámica e vidro do Depósito Municipal Arqueolóxico de Lugo, moitas delas de orixe romana.
Ademais de realizar os estudos previos e aplicar as técnicas de documentación necesaria, os estudantes realizaron gran número de tratamentos: limpeza, adhesión, consolidación, reintegración e, nalgún caso, deseño de soporte de exhibición.

Metais do do Depósito Municipal Arqueolóxico de Lugo

Metais do do Depósito Municipal Arqueolóxico de Lugo

Ó longo de varios cursos foron tratadas diversas pezas de metal do Depósito Municipal Arqueolóxico de Lugo, moitas delas de orixe romana.
Nas imaxes podemos ver:

Colgante de arnés de bronce (parte colgante), estes estaban formados por dúas pezas unidas a modo de bisagra por un vástago.
Lámina fina de bronce deformada, fragmento con perforacións nun lateral feitas por cravos de sección cuadrangular.
Lámina fina de bronce con reborde.
Fragmento de moeda de vélaro, moi fina. no reverso pódese observar parte dun escudo e castelo.
Chave romana
Fíbula romana
Anel romano

Ademáis de realizar os estudos previos e aplicar as técnicas de documentación necesaria, os estudantes realizaron gran número de tratamentos: limpeza, adhesión, consolidación, reintegración e, nalgún caso, deseño de soporte de exhibición.

  • 1
  • 2