Calendario de Probas de Acceso e Admisión para o curso 2018-2019

  • Inscripción para realizar as probas: ata o día 25 de xuño (incluído)
  • Publicación da listaxe provisional de inscritos as probas: 25 de xuño
  • Reclamación contra a listaxe provisional: 27 e 28 de xuño
  • Publicación da listaxe definitiva de inscritos nas probas: 29 de xuño
  • Realización das probas: 4 de xullo
  • Publicación da listaxe provisional de cualificacións: antes do 12 de xullo
  • Reclamación contra a listaxe provisional de cualificación: 12 e 13 de xullo
  • Publicación da listaxe definitiva das cualificacións: 16 de xullo
  • Listaxe definitiva de aspirantes admitidos: 18 de xullo
  • Matrícula: do 19 ó 24 de xullo