Probas de acceso-Listaxe provisional

Probas de acceso-Listaxe provisional

Hoxe, día 21 de xuño, publicouse no portal educativo a listaxe provisional das probas de acceso

ás ensinanzas superiores de Conservación Restauración convocadas pola Resolución do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación Restauración para o curso 2021-22.

LIGAZÓN Á LISTAXE PROVISIONAL