Proba de acceso-Lista definitiva de admitidos

Home / General / Proba de acceso-Lista definitiva de admitidos
Proba de acceso-Lista definitiva de admitidos

Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas

para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o acceso ó curso 2021-22.

Consulta AQUÍ a listaxe.