Premios Fin de Carreira

Premios Fin de Carreira

Xa é pública a Resolución do 17 de novembro de 2022 pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira

da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2021/22 en centros públicos de Galicia, convocados pola Orde do 21 de xullo de 2022.

Noraboa a Brianda Otero Moreira, titulada na especialidade de conservación e restauración de bens escultóricos.

Pode consultarseo documento nesta ligazón.