Project Category: Escultura

Home / Escultura
Escultura de Colón

Escultura de Colón

En 2012 apareceu a man de Colón dos xardíns de Vicenti, en Pontevedra, “desaparecida” 30 anos antes. O autor do dano, arrepentido, entregara a man a través de Faro de Vigo. Contactouse coa Escola para recolocar a man, pero durante os estudos chegáronse ás seguintes conclusións: a pesar da súa antigüidade, a man non era...

Frontal de baldaquino

Frontal de baldaquino

Frontal de baldaquino procedente de San Pedro de Vilalonga, custodiado polo Museo de Pontevedra. Feito en granito, representa a Epifanía. A peza atopábase fragmentada en catro partes cando entrou na Escola. Os principais tratamentos realizados foron: estudo, limpeza, tratamento biocida, desalgación, consolidación puntual, microestucado de gretas, anclaxe dos bloques, adhesión, aplicación de morteiro.

Capitel de Bermés

Capitel de Bermés

Intervención dun dos catro capiteis románicos da igrexa de Santa María de Bermés que custodia o Museo de Pontevedra. Este capitel, que representa a Daniel no foxo dos leóns, presentaba diversos danos entre os que destacaba a perda de pequenos fragmentos a causa dun golpe. Na Escola fíxose o estudo previo, limpeza, adhesión dos fragmentos...

Tímpano de Santa María

Tímpano de Santa María

Tímpano da Epifanía de Santa María de Vigo, procedente das Ruínas de San Domingos (Pontevedra). Obra realizada en granito á que, tras os estudos previos necesarios, realizóuselle unha limpeza mecánica en seco, limpeza en húmido, aplicación de biocida, limpeza química e consolidación da capa pictórica presente, como tratamentos principais. A peza estaba fraccionada en dous...

San Gregorio

San Gregorio

Figura de San Gregorio Magno procedente das Ruinas de San Domingos de Pontevedra (Museo de Pontevedra). Escultura en vulto redondo de pedra granítica con presenta restos de policromía e preparación, restaurada na Escola en 2008. Realizouse estudo histórico-artístico, estudo de materiais e técnicas, análise do estado de conservación e intervención (limpeza mecánica en seco e...

Santa Lucía

Santa Lucía

Representación de Santa Lucía procedente de A Xunqueira e tratada na Escola no ano 1997. Feita en granito e tallada nun só broque, destaca a rumentariedade das ferramentas que se aprecia na talla pola súa simplicidade e pola súa tosquedade. Unha vez rematada a parte escultórica comezouse coa pictórica, onde se deu unha preparación para...

Santa Bárbara

Santa Bárbara

Intervención nunha labra procedente das Ruinas de San Domingos que representa a Santa Bárbara. A peza foi devolta ó Museo de Pontevedra en 2018. Hemeroteca: Da Escola de Restauración ó Museo de Pontevedra.

San Francisco

San Francisco

Escultura de vulto redondo e policromada tallada en madeira de castiñeiro. Procede de San Mamede de Bragade (A Coruña).