Cese da actividade lectiva durante 14 días

Cese da actividade lectiva durante 14 días

Seguindo as indicacións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en relación coa pandemia do Covid-19 suspéndese a actividade lectiva na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais para os vindeiros 14 días naturais contandos dende o día 16 de marzo de 2020.

Os docentes manterán a comunicación co estudantado a través de vías telemáticas para continuar a actividade académica adaptándose na medida do posible ás novas circunstancias.

Publicaremos as novas indicacións que vaiamos recibindo a través da web e redes sociais da Escola.

Deixa un comentario

O teu email non vai ser publicado