Author: Escola (Escola Conservación)

Home / Escola
Calendario de Probas de Acceso e Admisión para o curso 2018-2019

Calendario de Probas de Acceso e Admisión para o curso 2018-2019

Inscripción para realizar as probas: ata o día 25 de xuño (incluído)
Publicación da listaxe provisional de inscritos as probas: 25 de xuño
Reclamación contra a listaxe provisional: 27 e 28 de xuño
Publicación da listaxe definitiva de inscritos nas probas: 29 de xuño
Realización das probas: 4 de xullo
Publicación da listaxe provisional de cualificacións: antes do 12 de xullo
Reclamación contra a listaxe provisional de cualificación: 12 e 13 de xullo
Publicación da listaxe definitiva das cualificacións: 16 de xullo
Listaxe definitiva de aspirantes admitidos: 18 de xullo
Matrícula: do 19 ó 24 de xullo

7 Xuño, 201831 Xullo, 2018
A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais é beneficiaria neste curso 2017-18 do PLAMBE.

A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais é beneficiaria neste curso 2017-18 do PLAMBE.

A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais é beneficiaria neste curso 2017-18 do PLAMBE.
Xa hai moitas melloras implantadas: un notable aumento dos fondos,  nova zona de lectura, novo aula de recursos, horario ampliado e voluntariado de alumnos.

Pero aínda podemos millorala máis. Agardamos as túas propostas!

28 Abril, 201814 Maio, 2019