Actualización de normativa para o desenvolvemento do fin de curso.

Actualización de normativa para o desenvolvemento do fin de curso.

Ven de ser publicada no portal educativo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nova normativa para o desenvolvemento do 3º trimestre.

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Normativa relacionada:

Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, #ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19.