Organización

Home / Escola / Organización

 

Equipo Humano

 

EQUIPO DIRECTIVODirectoraCarmen Lorenzo Rivera
VicedirectoraAndrea Fernández Arcos
Xefe de estudosÁlvaro Arizaga Castro
SecretariaInmaculada Santiago Cendán
PROFESORADOSusana Ara PoceiroÁlvaro Arizaga Castro
Fernando Carrera RamírezAlberto Conde Álvarez
Dolores Cores RiveiroAndrea Fernández Arcos
José Granados MarínCarmen Lage Veloso
Charo López DíazÁngela López García
Carmen Lorenzo RiveraCristina Montojo Santos
Antón Pereira AbonjoEmma Pérez Teijeiro
José A. Quinteiro AlonsoInma Santiago Cendán
Sonia Seco LanzósAraceli Torres Fernández
Ana Villarquide Jevenois
P.A.S.S.AdministrativaNorma Fernández Rodríguez
ConserxesElena Gallego Padín, Javier Cea Sánchez
Persoal de limpezaCarmen Couto Domínguez, Anabel Nova de la Torre

Departamentos

CARACTERIZACIÓN E DIAGNOSE DE BBCC
Xefa de departamento: Dolores Cores
Fundamentos de física e química
Bioloxía aplicada á conservación e restauración
Física e química aplicadas á conservación e restauración
Tecnoloxía e propiedades dos materiais
Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións
CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS
Xefe de departamento: Fernando Carrera
Prácticas de conservación activa de bens arqueolóxicos
Técnica de conservación activa de bens arqueolóxicos
Técnica e práctica de conservación activa e preventiva de bens arqueolóxicos
Técnica de conservación preventiva de bens arqueolóxicos
CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE OBRAS ESCULTÓRICAS
Xefa de departamento: Cristina Montojo
Prácticas de conservación activa de bens escultóricos
Técnica de conservación activa de bens escultóricos
Técnica e práctica de conservación activa e preventiva de bens escultóricos
Técnica de conservación preventiva de bens escultóricos
CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE OBRAS PICTÓRICAS
Xefa de departamento: Ana Villarquide
Prácticas de conservación activa de bens pictóricos
Técnica de conservación activa de bens pictóricos
Técnica e práctica de conservación activa e preventiva de bens pictóricos
Técnica de conservación preventiva de bens pictóricos
DOCUMENTACIÓN DE BBCC
Xefa de departamento: Ángela López
Informática aplicada á documentación de BBCC
Técnicas fotográficas
Técnicas de documentación gráfica dos bens da especialidade
HISTORIA, VALORACIÓN E CLASIFICACIÓN DE BBCC
Xefe de departamento: José Granados
Historia da arte e o patrimonio
Antropoloxía e patrimonio etnográfico
Historia dos BBCC da especialidade
Iconoloxía, iconografía e tipoloxía
PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE BBCC
Xefe de departamento: Antón Pereira
Teoría e historia da conservación e restauración
Principios técnicos e metodolóxicos da conservación e restauración
Prácticas de reintegración de BBCC
Prácticas de consolidación e adhesión de BBCC
Prácticas de limpeza de BBCC
Principios de conservación preventiva
TECNOLOXÍA E PROCEDEMENTOS DE BBCC
Xefe de departamento: José Antonio Quinteiro
Teoría e práctica das técnicas dos bens da especialidade
Procedementos de bens culturais
Debuxo e cor
XESTIÓN E ACTIVIDADE PROFESIONAL
Xefa de departamento: Araceli Torres
Metodoloxía da investigación e documentación
Difusión, técnicas de comunicación. TICS
Xestión do patrimonio cultural
Xestión e actividade profesional
Proxectos de conservación e restauración

Coordinacións

COORDINACIÓN DE MOBILIDADE / ERASMUS +Antón Pereira Abonjo, Cristina Montojo Santos
COORDINACIÓN DE CALIDADEAraceli Torres Fernández, Charo López Díaz
COORDINACIÓN DE PRÁCTICASAlberto Conde Álvarez
COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDEJosé A. Quinteiro Alonso
COORDINACIÓN DE BIBLIOTECASonia Seco Lanzós
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN DO PROFESORADOAndrea Fernández Arcos
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO CULTURALSusana Ara Poceiro
COORDINACIÓN DE TFEFernando Carrera Ramírez
COORDINACIÓN TICEmma Pérez Teijeiro
COORDINACIÓN DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICAAna Villarquide Jevenois