Organización

Home / Escola / Organización

Equipo Humano

Equipo DirectivoDirectoraCarmen Lorenzo
VicedirectoraAndrea Fernández
Xefe de estudosÁlvaro Arizaga
SecretariaInmaculada Santiago
DepartamentosCaracterización e diagnose dos BBCCDolores Cores, Susana Ara
Conservación e restauración de materiais arqueolóxicosSonia Seco, Carmen Lorenzo, Fernando Carrera
Conservación e restauración de obras escultóricasCristina Montojo, Charo López, Antón Pereira
Conservación e restauración de obras pictóricasAna Villarquide, Inmaculada Santiago, Andrea Fernández, Araceli Torres
Documentación de BBCCÁngela López, Emma Pérez
Historia, valoración e clasificación de BBCCJosé Granados, Álvaro Arizaga
Principios de conservación de BBCCAlberto Conde
Tecnoloxía e procedementos de BBCCJosé A. Quinteiro, Carmen Lage
Xestión e actividade profesionalAntón Pereira
P.A.S.S.AdministrativaNorma Fernández
ConserxeElena Gallego, Javier Cea
Persoal de limpezaCarmen Couto, Monserrat Franco

Departamentos

Caracterización e diagnose de BBCC Fundamentos de física e química
Bioloxía aplicada á conservación e restauración
Física e química aplicadas á conservación e restauración
Tecnoloxía e propiedades dos materiais
Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións
Conservación e restauración de materiais arqueolóxicos Prácticas de conservación activa de bens arqueolóxicos
Técnica de conservación activa de bens arqueolóxicos
Técnica e práctica de conservación activa e preventiva de bens arqueolóxicos
Técnica de conservación preventiva de bens arqueolóxicos
Conservación e restauración de obras escultóricas Prácticas de conservación activa de bens escultóricos
Técnica de conservación activa de bens escultóricos
Técnica e práctica de conservación activa e preventiva de bens escultóricos
Técnica de conservación preventiva de bens escultóricos
Conservación e restauración de obras pictóricas Prácticas de conservación activa de bens pictóricos
Técnica de conservación activa de bens pictóricos
Técnica e práctica de conservación activa e preventiva de bens pictóricos
Técnica de conservación preventiva de bens pictóricos
Documentación de BBCCInformática aplicada á documentación de BBCC
Técnicas fotográficas
Técnicas de documentación gráfica dos bens da especialidade
Historia, valoración e clasificación de BBCC Historia da arte e o patrimonio
Antropoloxía e patrimonio etnográfico
Historia dos BBCC da especialidade
Iconoloxía, iconografía e tipoloxía
Principios de conservación de BBCC Teoría e historia da conservación e restauración
Principios técnicos e metodolóxicos da conservación e restauración
Prácticas de reintegración de BBCC
Prácticas de consolidación e adhesión de BBCC
Prácticas de limpeza de BBCC
Principios de conservación preventiva
Tecnoloxía e procedementos de BBCC Teoría e práctica das técnicas dos bens da especialidade
Procedementos de bens culturais
Debuxo e cor
Xestión e actividade profesional Metodoloxía da investigación e documentación
Difusión, técnicas de comunicación. TICS
Xestión do patrimonio cultural
Xestión e actividade profesional
Proxectos de conservación e restauración